Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

Az európai parlamenti képviselők szelekciója (2009)

Ilonszki Gabriella és Várnagy Réka az Európai Parlament megbízásából írt tanulmányt a magyar európai parlamenti jelöltek kiválasztásáról. Az írás egy nagyobb anyag részeként jelent meg, mely megtalálható az Európai Parlament honlapján. A tanulmány célja, hogy összevesse a különböző az országok pártjainak jelöltszelekciós mechanizmusait. Az elemzésnél figyelembe veszi a nemzeti jogszabályi hátteret, a hivatalos pártstatútumokat és az informális folyamatosat is. A jelentés felvázolja továbbá a jelöltállítás időbeli keretét, a kiválasztási kritériumait és szerkezeti jellemzőit, valamint az európai pártok ezen tényezőkre gyakorolt hatását.

 

Letöltés:

Ilonszki Gabriella - Várnagy Réka [2009] The Selection of Candidates for the European Parliament by National Parties and the Impact of European Political Parties. The Hungarian Case; In: The Selection of Candidates for the European Parliament by National Parties and the Impact of European Political Parties; Brussels: European Parliament Directorate General for Internal Policies

The Selection of Candidates for the European Parliament by National Parties and the Impact of European Political Parties; Brussels: European Parliament Directorate General for Internal PoliciesINTUNE (2005-2009)

INTUNE: Integrated and United: A Quest for Citizenship in an ever closer Europe 2005-2009, FP 6th Framework Programme.

 

SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME

PRIORITY 7

CITIZENS AND GOVERNANCE

IN A KNOWLEDGE BASED SOCIETY

 

 

 

A kutatás fő célja annak vizsgálata, hogy miként változott az állampolgárság fogalmának jelentése az integráció elmélyítésének és az EU bővítésének hatására. A kutatás során nyolcvan parlamenti képviselővel és negyven felső gazdasági vezetővel készítettünk interjút. 29 európai intézmény és több mint 100 kelet- és nyugat-európai kutató vesz részt a Siena-i Egyetem által koordinált projektben.

 

A kutatás keretében - a BCE Szociológiai és Társadalompolitikai Intézetének Empirikus Társadalomkutató Központjával karöltve - két hullámban személyesen kerestük fel a magyar gazdasági, média és politikai elitet. Az EKK jelentős szerepet vállalt a politikai elitre vonatkozó adatok felvételében, illetve azok elemző bemutatásában.

 

A kutatásról megjelent kötetben (Lengyel György [2008] (szerk.): A magyar politikai és gazdasági elit EU-képe, Budapest) Központunk számos kutatójának tanulmánya megjelent.

 

" A kötet első része bemutatja a magyar adatfelvétel főbb eredményeit, összekapcsolva azokat a többi 17 ország adataival, majd az egyes tanulmányok az identitás problémájával, a kormányzás, az érdekérvényesítés és a szakpolitikák helyének és módozatainak elemzésével foglalkonak. Áttekintjük az európai intézményekkel kapcsolatos bizalom megoszlását az elitcsoportok körében.

 

A második rész a funckionális elitcsoportok - a politikai és a gazdasági elitek - sajátosságait elemző tanulmányokból áll. Külön írás foglalkozik a politikusok képviselet-felfogásával, a tapasztalt (front-bencher) és kevésbé tapasztalt (backbencher), illetve a kormánypárti és ellenzéki képviselők, valamit a gazdasági vezetők EU-képének sajátosságaival."

 

Letöltés:

tartalomjegyzék | kérdőív

Ilonszki Gabriella - Lengyel György [2008] Az INTUNE elit felmérés magyarországi tapasztalatairól 


A magyar európai parlamenti képviselők (2006)

Ilonszki Gabriella és Jáger Krisztina írása a magyar európai parlamenti képviselőkről Hegedűs István kötetében jelent meg 2006-ban.

 

Ilonszki Gabriella-Jáger Krisztina [2006] A magyar európai parlamenti képviselők; In: Hegedűs István (szerk): A magyarok bemenetele; Budapest: DKMKA


Utolsó frissítés: 2018.11.30.