Július - 2020
H K S C P S V
  01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Az internet kommunikációs eszközök hazai alkalmazása a 2010-es országgyűlési választások során

(ICT-kutatás)

 

Egyre növekvő érdeklődés irányul az internet által lehetővé tett kommunikációs eszközök választási kampányokban való alkalmazására. Kutatásunk célja, hogy megvizsgáljuk, mi jellemezte az országgyűlési képviselők és képviselő-jelöltek online jelenlétét a 2010-es országgyűlési választási kampány során.

 

Miután Magyarországon választási kampányokat túlnyomóan a pártok uralják, a témában született hazai politikatudományi kutatások zömmel a magyar pártok online kommunikációjára fókuszáltak, kevés figyelmet szentelve a képviselők egyéni kezdeményezéseinek. Kutatásunk kiinduló feltevése az, hogy új internet kommunikációs eszközök megjelenése, a növekvő internet penetráció, valamint a hazai pártrendszer átalakulása lehetővé teszi a politikusok számára, hogy mind nagyobb mértékben saját személyükre szabottan kommunikáljanak, felhívva magukra a választók figyelmét.

 

Kutatásunk a képviselői honlapok jellemző jegyeinek s az általuk betöltött funkciók leírásán túl a választók, a képviselők és képviselő-jelöltek kommunikációjára vonatkozóan tesz megállapításokat, elemzi a pártok online kommunikációban játszott szerepét, s a honlapok vizsgálata során kitér a magyar választási rendszer képviselői szerepfelfogásra gyakorolt hatásaira is. A kutatási kiemelten fő vizsgálati kérdése, hogy a választási kampány következtében milyen változások figyelhetőek meg a képviselők és jelöltek online kommunikációjában.

 

A kutatás módszertana

Az adatok felvételekor kitűzött célunk az volt, hogy hosszirányú trendek megfigyelésére alkalmas adatbázist építsünk, amely egyben tekintetbe vesz keresztmetszeti kapcsolatokat is. Ez utóbbiak megfigyelésével a jövőben képesek lehetünk a kampányok egy-egy szakaszára vonatkozóan is összehasonlító elemzések készítésére, míg a hosszirányú trendek megfigyelése révén az online kommunikáció változása kampányidőszakban és azon kívül is összevethetővé válik. E cél elérése érdekében már a hivatalos kampányidőszak kezdete (2010. január 19) előtt, 2009. novemberében hozzáfogtunk az adatok rögzítéséhez, és azt a kampányidőszak végéig folytattuk.

 

A kódkönyv készítése során két eltérő logikai megközelítést alkalmaztunk. A kérdések egy része magára a honlapra irányult (külső megjelenés, ikonok, stb.), míg a másik része az eredeti bejegyzések számára és minőségére koncentrált. Eredeti bejegyzés alatt a szerzőtől (vagy a csapatától) származó bejegyzést értettünk. A megkülönböztetés oka, hogy a számos pártközpontból érkező bejegyzés automatikusan megjelenik a honlapokon, ami azt jelenti, hogy a honlap tulajdonosának a megjelenő bejegyzések egy része felett nincs ellenőrzési lehetősége. Az ilyen, pártközpontból érkező bejegyzéseket nem kódoltuk.

 

A kódkönyv az alábbi témákra koncentrál: a, a honlap általános jellemzői (interaktivitás lehetősége, fórum, hírek, beszédek, kapcsolat, legutóbbi frissítés időpontja)b, a honlap személyes jegyei (fotók, család, hobbi), c, szimbolikus üzenet (a párt feltüntetése), d, linkek e, az eredeti bejegyzések tartalma, f, speciális társadalmi csoport megnevezése g, kampány a honlapon.

 

A hasonló nemzetközi kutatásoktól eltérően nem folytattunk terepmunkát a kutatás folyamán, vagyis nem találkoztunk politikusokkal, képviselőkkel és pártaktivistákkal. Bár ennek előnyeivel tisztában vagyunk, nem találtuk e módszert kellően objektívnek. Nem az volt a célunk, hogy megértsük a képviselők szándékait arra vonatkozóan, hogy miképp alakítják online jelenlétüket, hanem az, hogy lemérjük, miként teljesítenek e téren. Ennek legjobb eszközének a több mint 90 változót tartalmazó kódkönyv alapján történő, rendszeres időközönként megismételt adatrögzítést tekintettük.

 

Egy politikatudományi vita hazai kibontakozása

Biztosak vagyunk abban, hogy a képviselők és jelöltek online kommunikációjának kutatása a jövőben folytatódni fog. A 2010-es választásokat követően parlamentbe jutott új pártok kampányában kiemelt szerepet játszottak az online és web2.0-s eszközök, e pártok generációs jellegükből is adódóan kiemelten figyelemmel tekintettek az internet nyújtotta kommunikációs eszközökre. Mindebből adóan várható, hogy egy a vonatkozó külföldi szakirodalomban létező vita hazai környezetben is kibontakozik arra vonatkozóan, hogy képesek lehetnek-e az internet kommunikációs eszközök a választási versengés feltételeinek egyenlőbbé tételére? A magyar pártok online jelenlétét aktuálisan tekintve nem kizárható, hogy ezen eszközök hatékony alkalmazása előnyhöz juttathatja a kisebb pártokat és hozzájárulhat rendszerkritikus pártok sikeréhez. Ezen állítás kritikusai azonban felhívják a figyelmet arra, hogy a kis pártok lelkesedése ellenére a nagyobb pártok honlapjai mind mennyiségi, mind minőségi szempontból dominánsak. E vita megalapozott kibontakoztatásához további kutatások folytatása szükséges.

  

Letöltés:

kódkönyv

Oross Dániel - Papp Zsófia [2010] Webpage Campaign in the 2010 Hungarian General Elections


 

 

 

Utolsó frissítés: 2018.11.30.