Augusztus - 2020
H K S C P S V
  01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  

TÁMOP (2010)

Az állam kapacitása túlmutat a "governance" vagy a "good governance" megközelítéseken. Része a politikai részvétel, a politikai és társadalmi integráció, az állam és a társadalom közötti minőségi interakció. Ezek kialakításában  - a választott politikusok mellett - nagy szerepe van az állami hivatalnokoknak és szakértőknek.
Az állam kapacitása nagyban függ a vezetésért, működésért felelős választott vagy kinevezett vezető személyektől és csoportoktól. A választottak és kinevezettek köre jól körülhatárolt, de nem mindig elkülöníthető - van átjárás a két csoport között.

 

Az Elitkutató Központ célja az állam kapacitásának személyi feltételrendszerét feltérképezni. Megvizsgáljuk a döntéshozatal feltételeit, azt, hogy a politika és az államigazgatás felelős szereplői hogyan hoznak döntést valós helyzetekben, a "szakértők" és a "hivatalnokok" miben különböznek egymástól, illetve milyen különbségek lehetnek az egyes közigazgatási szintek (központi kormányzat és regionális szint) felelős politikai, államigazgatási döntéshozóinak felfogásmódjában, képességeiben és döntéshozatali szokásaiban.

 

Az EKK a kutatást a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR) keretében végzi. A program célja a felsőoktatás vonzerejének növelése a minőség javulásán és a kiválóságon keresztül, amelynek egyik eszköze a kritikus tömeg – infrastruktúra és szellemi kapacitás – biztosítása a kutatás-fejlesztés nemzetközileg aktuális, „nagy” kihívásaihoz kapcsolódó, ugyanakkor a hazai gazdaság és társadalom szempontjából is kiemelt fontosságú, stratégiai kutatási területeken.
Az EKK a pályázat céljaival összhangban igyekszik bevonni a Budapesti Corvinus Egyetem politikatudományi doktori képzésében résztvevő hallgatóit, és integrálni őket a központ kutatómunkájába.

 

Letöltés:
A központ kutatóinak előadásai a BCE TÁMOP műhelykonferenciáján (2011.06.28.)
Ilonszki Gabriella előadása a Budapesti Corvinus Egyetem TÁMOP konferenciáján (2010.11.25.)

 


 

Governing New Democracies (2002-2006)

A Governing New Democracies projekt az első igazi komparatív projekt, mely megkísérli összehasonlítani tíz kelet-közép-európai ország kormányainak döntéshozatali mechanizmusait. A kutatás során Európa szerte összesen 320 politikust olyan politikust kérdeztek meg, akik 1990 és 2003 között minisztero pozíciót töltöttek be. A projekt a szabályok, pártok, köztisztviselők, miniszterek és miniszterelenökök szerepét vizsgálja a kabinetek döntéshozatali folyamataiban. A kutatás legfőbb eredménye, hogy bebizonyította, hogy a kelet-közép-európai országok a nyugat-európaiakhoz hasonló kormányzati rendszereket alakítottak ki.

 

A kutatás a Lüneburgi Egyetem vezetésével zajlott.

 

Letöltés:

kérdőív: 2003


DEMSTAR (2000-2005)

A DEMSTAR egy olyan ötéves (2000-2005) kutatási program, mely az állam és az államigazgatás szerepére koncentrál azokban az országokban, melyek gyors intézményi változásokon mennek keresztül. A program abból az elképzelésből indult ki, mely szerint az állami és adminisztratív kapacitás jelentős szerepet játszik a gazdasági és politikai fejlődésben. A kutatás fókusza a posztkommunista országok és Afrika volt. Mindkét régióban megjelennek azok a kihívások, problémák, melyekkel a fejlett és fejlődő országoknak egyaránt szembe kell néznie.

 

A program központja az Aarhusi Egyetem Politikatudományi Tanszéke (Dánia).

 

Letöltés:

kérdőív: 2001

kutatási jelentés


Utolsó frissítés: 2018.11.30.